Junior angol nyelvoktatás Máltán

A Maltalingua modern tanítási módszereket követ, melyek alapját a változatos és beszédközpontú tanulási tevékenységek jelentik, mind a tanórákon, mind a tanterem falain kívül.

A fiataloknak szóló angol nyelvi programunk kifejezetten azok igényeire lett szabva, figyelembe véve a különböző korosztályokat és nyelvi szinteket, és a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (CEFR - Common European Framework of Languages) nyelvi szintekre vonatkozó meghatározásait. Emellett nyelvtanfolyamaink megfelelnek a máltai Oktatási Minisztérium és az EFL (English as a Foreign Language – Angol mint Idegen Nyelv) felügyelőbizottság elvárásainak.

A tantermi oktatás heti 20 tanórát (15 óra) foglal magába, hétfőtől péntekig. A tananyag elsősorban a nyelvtanilag helyes kommunikáció fejlesztésére koncentrál, emellett nagy hangsúlyt fektet a szókincs növelésére és a kiejtés javítására.

A tanterem falain kívüli aktív tanulás programunk bátorítja a tanulókat, hogy a szórakoztató és közvetlen hangvételű angolnyelvű környezetben elsajátított elméleti tudásukat átültessék a gyakorlatba.

A mi megközelítésünkben az angol nyelv tanulása nem csupán az aktív gyakorlását jelenti, hanem azt is, hogy a diákok nyelvi készségei rövid időn belül fejlődést mutatnak, és ezáltal képesek lesznek a magabiztos kommunikációra. Ez legjobban nemzetközi környezetben tud működni, ahol az angol nyelvű kommunikáció nem szorítkozik a tantermi kommunikációra, hanem a hétköznapok része.

Az első tanítási napon a diákok írásbeli és szóbeli szintfelmérő teszten vesznek részt, melynek eredménye alapján kerülnek a tudásuknak megfelelő csoportba. A diákok teljesítményét a tanárok folyamatosan nyomon követik és rendszeresen értékelik, a tanfolyam végén pedig hivatalos iskolai bizonyítványt kapnak. Az iskola értékelési rendszere az általános érvényű Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (Common European Framework) nyelvi szint meghatározásán alapul.
Minden taneszközt az iskola biztosít; a diákoknak csupán jegyzetfüzetet és tollat kell hozniuk, és magukkal hozhatják a saját szótárukat is (de ez nem elvárás).